DANH MỤC SẢN PHẨM
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN
 • Kinh doanh 1

 • Mobile: 028.62786615

 • Kinh doanh 2

 • Mobile: 097.557.22.55

 • Kinh doanh 3

 • Mobile: 0908.77.17.97

 • Hỗ trợ kỹ thuật 1

 • Mobile: 0989.646.727

 • Hotline: 0908.77.17.97 - 097.557.22.55

  SẢN PHẨM NỔI BẬT

  MÁY LẮC SƠN XOAY CHIỀU - 3 CHIỀU
  Giá: Liên hệ

  MT8071iE MÀN HÌNH EASYVIEW 7 INCH
  Giá: Liên hệ

  CẢM BIẾN TỪ 30 MM - SC3015-P
  Giá: Liên hệ

  CẢM BIẾN TỪ 12MM - SC1204-N
  Giá: Liên hệ

  MÁY LẮC SƠN - TRỘN SƠN
  Giá: Liên hệ

  MÁY LẮC SƠN - TRỘN SƠN ĐA CHIỀU
  Giá: Liên hệ

  BIẾN TẦN HOLIP HLP-NV
  Giá: Liên hệ

  BIẾN TẦN HOLIP HLP-C100
  Giá: Liên hệ

  BIẾN TẦN HOLIP HLP-B
  Giá: Liên hệ

  BIẾN TẦN HOLIP HLP-A
  Giá: Liên hệ

  AGP3650-T1-D24
  Giá: Liên hệ

  AGP3650-T1-AF-M
  Giá: Liên hệ

  AGP3650-T1-AF
  Giá: Liên hệ

  AGP3650-U1-D24
  Giá: Liên hệ

  AGP3600-T1-AF-M
  Giá: Liên hệ

  AGP3600-T1-AF
  Giá: Liên hệ

  AGP3600-T1-D24(M)
  Giá: Liên hệ

  AGP3450-T1-D24-M
  Giá: Liên hệ

  AGP3450-T1-D24
  Giá: Liên hệ

  AGP3400-T1-D24-M
  Giá: Liên hệ

  AGP3400-T1-D24
  Giá: Liên hệ

  AGP3400-S1-D24
  Giá: Liên hệ

  AGP3750-T1-AF(M) (PFXGP3750TAA)
  Giá: Liên hệ

  E50S8-360-3-T-24
  Giá: Liên hệ

  E40H8-1024-3-N-24
  Giá: Liên hệ

  E20S2-360-3-N-24
  Giá: Liên hệ

  E4OS6-360-3-T-24
  Giá: Liên hệ

  CẢM BIẾN TỪ 12MM - SC1204-P
  Giá: Liên hệ

  CẢM BIẾN TỪ 30 MM - SC3015-N
  Giá: Liên hệ

  Bộ nguồn SE-200(210W)
  Giá: Liên hệ

  Bộ nguồn NES-350 (350W)
  Giá: Liên hệ

  Bộ nguồn NES-200(210W)
  Giá: Liên hệ

  SSR-40A - AC-AC
  Giá: Liên hệ

  MTA-96
  Giá: Liên hệ

  MTA-48
  Giá: Liên hệ

  AGP3500-S1-D24-M
  Giá: Liên hệ

  AGP3500-S1-D24
  Giá: Liên hệ

  AGP3500-T1-AF-M
  Giá: Liên hệ

  AGP3500-T1-AF
  Giá: Liên hệ

  AGP3500-T1-D24-M
  Giá: Liên hệ

  AGP3500-T1-D24
  Giá: Liên hệ

  AGP3450-T1-D24-M
  Giá: Liên hệ

  AGP3450-T1-D24
  Giá: Liên hệ

  AGP3400-T1-D24-M
  Giá: Liên hệ

  AGP3400-T1-D24
  Giá: Liên hệ

  AGP3400-S1-D24
  Giá: Liên hệ

  AGP3360-T1-D24
  Giá: Liên hệ

  AGP3310-T1-D24
  Giá: Liên hệ

  AGP3300-L1-D24-M
  Giá: Liên hệ

  AGP3300-L1-D24
  Giá: Liên hệ

  AGP3300-U1-D24
  Giá: Liên hệ

  AGP3300-S1-D24
  Giá: Liên hệ

  AGP3300-T1-D24
  Giá: Liên hệ

  TZ4L
  Giá: Liên hệ

  TZ4M-A4C
  Giá: Liên hệ

  TZ4SP-14R
  Giá: Liên hệ
  Tin tức & Sự kiện
  VIDEO
  TÀI LIỆU KỸ THUẬT
  Stt Tài liệu Tải tập tin Ngày đăng
  1 Counter_applications 22-03-2014
  2 AGP3600-T1-AF 06-04-2014
  3 AUTONICS 06-04-2014
  4 AGP3600-T1-D24(M) 06-04-2014
  5 AGP3600-T1-D24(M) 07-04-2014
  6 GP2300-TC41-24V 07-04-2014
  7 GP2300-LG41-24V 07-04-2014
  8 GP2300-SC41-24V (PFXGP2300SD) 07-04-2014
  9 GP2300-TC41-24V 07-04-2014
  10 GP2301-LG41-24V 07-04-2014
  11 GP2301-SC41-24V 07-04-2014
  12 GP2301-SC41-24V EN 07-04-2014
  13 GP2400-TC41-24V 07-04-2014
  14 GP2401H-TC41-24V 07-04-2014
  15 GP2401-TC41-24V 07-04-2014
  16 GP2500-LG41-24V 07-04-2014
  17 GP2500-SC41-24V 07-04-2014
  18 GP2500-TC11 07-04-2014
  19 GP2500-TC41-24V 07-04-2014
  20 GP2501-LG41-24V (PFXGP2501LD) 07-04-2014
  21 GP2501-SC11 07-04-2014
  22 GP2501-TC11 07-04-2014
  23 GP2600-TC41-24V 07-04-2014
  24 GP2600-TC11 07-04-2014
  25 GP2601-TC41-24V 07-04-2014
  26 GP2601-TC11 07-04-2014
  27 AGP3300-L1-D24-M 07-04-2014
  28 AGP3300-S1-D24 07-04-2014
  29 AGP3300-T1-D24 07-04-2014
  30 AGP3300-U1-D24 07-04-2014
  31 AGP3310-T1-D24 07-04-2014
  32 AGP3360-T1-D24 07-04-2014
  33 AGP3400-S1-D24 07-04-2014
  34 AGP3400-T1-D24 07-04-2014
  35 AGP3400-T1-D24-M 07-04-2014
  36 AGP3450-T1-D24-M 07-04-2014
  37 AGP3500-L1-D24 07-04-2014
  38 AGP3500-S1-AF 07-04-2014
  39 AGP3500-S1-D24 07-04-2014
  40 AGP3500-S1-D24-M 07-04-2014
  41 AGP3500-T1-AF-M 07-04-2014
  42 AGP3600-T1-AF-CA1M 07-04-2014
  43 AGP3600-T1-AF-D81C 07-04-2014
  44 AGP3600-T1-AF-M 07-04-2014
  45 AGP3600-T1-D24-D81C 07-04-2014
  46 AGP3600-T1-D24-M 07-04-2014
  47 AGP3600-U1-D24 07-04-2014
  48 AGP3650-T1-AF 07-04-2014
  49 AGP3650-T1-D24-M 07-04-2014
  50 AGP3650-U1-D24 07-04-2014
  51 AGP3750-T1-AF(M) 07-04-2014
  52 AGP3750-T1-D24 07-04-2014
  53 LT-3000L 07-04-2014
  54 PFXGP4201TADW 07-04-2014
  55 PFXGP4203TAD 07-04-2014
  56 PFXGP4301TAD 07-04-2014
  57 PFXGP4301TADW 07-04-2014
  58 PFXGP4303TAD 07-04-2014
  59 PFXGP4401TAD 07-04-2014
  60 PFXGP4401WADW 07-04-2014
  61 PFXGP4501TAA 07-04-2014
  62 PFXGP4501TAD 07-04-2014
  63 PFXGP4501TADW 07-04-2014
  64 PFXGP4501TMA 07-04-2014
  65 PFXGP4501TMD 07-04-2014
  66 PFXGP4601TAA 07-04-2014
  67 PFXGP4601TAD 07-04-2014
  68 PFXGP4601TMA 07-04-2014
  69 PFXGP4601TMD 07-04-2014
  70 PFXGP4603TAD 07-04-2014
  71 LT4000M 07-04-2014
  72 MT6056i 07-04-2014
  73 MT8104iH 07-04-2014
  74 MT6070iH 07-04-2014
  75 MT8150X 07-04-2014
  76 MT8121X 07-04-2014
  77 TZN 07-04-2014
  78 TOS 07-04-2014
  79 TC4L 07-04-2014
  80 SCM-38I 07-04-2014
  81 E40S6-360-3-T-24 07-04-2014
  82 E50S8-360-3-T-24 07-04-2014
  83 ROTARY ENCODER 07-04-2014
  84 TÀI LIỆU BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT AUTONICS 07-04-2014
  85 BỘ ĐẾM / BỘ ĐẶT THỜI GIAN 07-04-2014
  86 BỘ ĐẾM / BỘ ĐẶT THỜI GIAN 07-04-2014
  87 BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ 07-04-2014
  88 BỘ ĐIỀU KHIỂN CẢM BIẾN 07-04-2014
  89 MT6100i 08-05-2014
  90 MT8100iE 08-05-2014
  91 HMI SIEMENS MP277 27-05-2014
  92 PLC SIEMENS S7 200 27-05-2014
  93 LT4000TM SERIES (PFXLM4x01TAD) 06-06-2014
  94 MT506TV 06-06-2014
  95 MT510 06-06-2014
  96 PFXGM4301TAD 15-07-2014
  97 BIẾN TẦN HOLIP HLP-A 28-08-2014
  98 BIẾN TẦN HOLIP HLP-A100 28-08-2014
  99 BIẾN TẦN HOLIP HLP-B 28-08-2014
  100 BIẾN TẦN HOLIP HLP-C100 28-08-2014
  101 BIẾN TẦN HOLIP HLP-NV 28-08-2014
  102 BIẾN TẦN HOLIP new 28-08-2014
  103 MT8100iE 24-09-2014
  104 RỜ LE BÁN DẪN MAXWELL - SSR 19-05-2015
  105 NGUỐN XUNG ỔN ÁP RQ-125D 04-06-2015
  106 BỘ NGUỒN XUNG ỔN ÁP RT-125D 04-06-2015
  107 YOTO - BUIACS CẢM BIẾN TỪ 04-06-2015
  108 YOTO BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ 04-06-2015
  109 MT8071iE WEINTEK HMI 7 INCH 04-06-2015
  110 MT8070iE EASYVIEW HMI 7 INCH 04-06-2015
  111 MT8050iE EASYVIEW HMI 7 INCH 04-06-2015
  112 BỘ NGUỒN MEANWELL RS/NES/SE/LRS 11-07-2015
  113 BỘ NGUỒN MEANWELL LRS/SP/SPS/RSP 11-07-2015
  114 BỘ NGUỒN MEANWELL TP/HRP/MSP/USP/MRD/DR 11-07-2015
  115 BỘ NGUỒN MEANWELL DRH/EDR/NDR/SDR 11-07-2015
  116 BỘ NGUỒN MEANWELL PB300N-24 11-07-2015
  117 NGUỒN MEANWELL SP-500 11-07-2015
  118 BỘ NGUỒN MEANWELL PSP600 15-07-2015
  119 BỘ NGUỒN MEANWELL PB300N 15-07-2015
  120 BỘ NGUỒN MEANWELL SP500 15-07-2015
  121 BỘ NGUỒN MEANWELL RS-25-24 20-07-2015
  LIÊN KẾT ĐỐI TÁC